Skip to main content Skip to search
Tel. +32 14 50 23 63
info@devoeghtconsulting.be

Seminaries

Komende seminarie(s)

Autofiscaliteit – 20/09/2023 18u – 20u

In deze sessie worden de fiscale spelregels van de personenwagens nog eens uiteengezet

Spreker: Roel Van Hemelen
Locatie: Aldhem Hotel Grobbendonk
Prijs:  75 EUR.
Datum: 20/09/2023 18u – 20u

Hoe maak ik mijn balans aantrekkelijk? – 29/11/2023 18u – 20u

Een kritisch inzicht in de jaarrekening helpt ondernemers bij het tijdig identificeren van kansen en bedreigingen en bij het toezicht houden op de financiële prestaties van de onderneming. Bovendien gebruiken talrijke stakeholders de jaarrekening als een belangrijke bron om het bedrijf te percipiëren en te positioneren.

Deze conferentie geeft u een kwalitatief inzicht bij de interpretatie van de jaarrekening. De nadruk wordt gelegd op de fundamenten van een betrouwbare jaarrekening met name, de bestendige toepassing van de waarderingsregels in continuïteit.

We staan eveneens stil bij de mogelijke manipulatie van cijfers, de valkuilen bij de opmaak van de jaarrekening, de ‘quick wins – red and amber lights’ bij de beoordeling van de jaarrekening.

Spreker: Patrick Valckx
Locatie: Hof Van Eisterlee
Prijs:  75 EUR.
Datum: 29/11/2023 18u – 20u

Gebruik en misbruik van de rekening courant – 13/12/2023 18u – 20u

Steeds vaker worden de rekeningen-courant gebruikt door de zaakvoerders/bestuurders van de vennootschappen. Patrick Huybrechts gaat in dit seminarie meer in op het gebruik en misbruik van de rekening-courant.

Spreker: Patrick Huybrechts
Locatie: Hof Van Eisterlee
Prijs:  75 EUR.
Datum: 13/12/2023 18u – 20u

Afgelopen seminarie(s)

Kapitaalvermindering – 01/02/2023 18u – 20u

De terugbetaling van het kapitaal van een vennootschap via een kapitaalvermindering is, onder bepaalde voorwaarden, in principe belastingvrij en dus fiscaal interessant. Dit seminarie gaat verder in op deze strikte voorwaarden.

Spreker: Roel Van Hemelen
Locatie: Hof van Eisterlee
Prijs: 75 EUR.
Datum: 01/02/2023 18u – 20u

De éénmanszaak versus de vennootschap – 15/03/2023 18u – 20u

De vergelijking tussen éénmanszaak en het oprichten van een vennootschap: optimalisatie, opportuniteiten en vergelijkingsbasis omtrent het beslissingsproces inzake de keuze met betrekking tot de verschillen in fiscale en financiële aspecten.

Spreker: Roel Van Hemelen
Locatie: Hof van Eisterlee
Prijs: 75 EUR.
Datum: 15/03/2023 18u – 20u

Vereffeningen – 26/04/2023 18u – 20u

Vereffening of liquidatie is een proces waarbij een gemeenschap van goederen, de boedel, wordt afgewikkeld en dat wat eventueel aan positief vermogen over is, wordt verdeeld onder de rechthebbenden. Patrick gaat hier verder op in tijdens dit seminarie.

Spreker: Patrick Huybrechts
Locatie: Hof van Eisterlee
Prijs: 75 EUR.
Datum: 26/04/2023 18u – 20u

Het pensioen van de ondernemer beter bekeken – 07/06/2023 18u – 20u

Een inzicht in de werking van de sociale bijdragen, met focus op het wettelijk voorschot op basis van het inkomen van drie jaren geleden, aandachtspunten bij variabele inkomsten en wat ontvangt de ondernemer in de plaats? Aandachtpunt voor het pensioen van de ondernemer, zowel het wettelijke als het aanvullende.

Spreker: Jo Buts
Locatie: Hof van Eisterlee
Prijs:  75 EUR.
Datum: 07/06/2023 18u – 20u

Fiscale acutaliteiten – 28/06/2023 18u – 20u

Recente rechtspraak, circulaires en parlementaire vragen in verband met fiscaliteit 2022-2023.

Spreker: Guy Poppe
Locatie: Hof Van Eisterlee
Prijs:  75 EUR.
Datum: 07/06/2023 18u – 20u

BTW-update – 12/07/2023 18u – 20u

Karen Truyens zal tijdens dit seminarie focussen op de belangrijkste aandachtspunten voor accountants en fiscale adviseurs in de dagelijkse praktijk.

Spreker: Karen Truyers
Locatie: Hof Van Eisterlee
Prijs:  75 EUR.
Datum: 12/07/2023 18u – 20u

Inschrijven