Zowel voor vennootschappen als éénmanszaken:

Voorafbetalingen zijn in principe verplicht voor Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Kleine ondernemingen (*) zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Ook voor éénmanszaken kan u voorafbetalingen doen omwille van onderstaande redenen.

  1. BELASTINGVERMEERDERING INDIEN ONVOLDOENDE VOORAFBETALING

Zowel vennootschappen als éénmanszaken die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering van 9 % voor Inkomstenjaar 2024.

Via voorafbetalingen kan u dus belastingverhogingen vermijden.

  1. WANNEER VOORAFBETALEN

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd.

Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) betekent dat:

  • ten laatste op 10 april 2024 voor het eerste kwartaal
  • ten laatste op 10 juli 2024 voor het tweede kwartaal
  • ten laatste op 10 oktober 2024 voor het derde kwartaal
  • ten laatste op 20 december 2024 voor het vierde kwartaal

Hoe vroeger u vooraf betaalt, hoe hoger uw belastingvoordeel (12 % – 10 % – 8 % – 6 %)

  1. FINANCIERING

U kan uw voorafbetalingen financieren via uw bank, niet alleen om belastingverhoging te vermijden, maar ook om uw financiële middelen te behouden voor bijvoorbeeld investeringen of nieuwe opportuniteiten.

=> Contacteer uw dossierbeheerder voor meer informatie.

(*) Kleine ondernemingen gaan niet meer dan één van de volgende criteria te boven:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro
  • balanstotaal: 4.500.000 euro