Skip to main content Skip to search
Tel. +32 14 50 23 63
info@devoeghtconsulting.be

Nieuws

De Voeght Consulting uitgenodigd als gastspreker op webinar Sterk Digitaal

Woensdag 22/05/2024 was Steven De Voeght gastspreker op het webinar “Hoe de (startende) ondernemer het best op weg helpen: services & tools” van Sterk Digitaal. Steven werd gevraagd om zijn ervaringen op vlak van automatisering van ons kantoor te delen, en zijn visie op het proactief ondersteunen van ondernemers toe te lichten.

Cijfers zijn immers de fundering van elk bedrijf. Met de juiste cijfers kan je de kosten beheren, de efficiëntie verbeteren en groeien. Door gegevens, communicatie en voortgangsbewaking op één centrale plek samen te brengen kan je de financiële processen efficiënter maken en sneller van data naar klantinzicht gaan. Hoe kunnen we als accountant proactief een rol spelen in de beslissing en aanpak van groeiende ondernemers? 

Verder was er een toelichting van Marijke Coussement van Partena Professional over Dreamslab, hoe ondernemers helpen starten en groeien.

u kan het (gratis) webinar hier herbekijken: https://sterkdigitaal.be/webinars2024/

Meer lezen

Belang voorafbetaling belastingen

Zowel voor vennootschappen als éénmanszaken:

Voorafbetalingen zijn in principe verplicht voor Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Kleine ondernemingen (*) zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Ook voor éénmanszaken kan u voorafbetalingen doen omwille van onderstaande redenen.

 1. BELASTINGVERMEERDERING INDIEN ONVOLDOENDE VOORAFBETALING

Zowel vennootschappen als éénmanszaken die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering van 9 % voor Inkomstenjaar 2024.

Via voorafbetalingen kan u dus belastingverhogingen vermijden.

 1. WANNEER VOORAFBETALEN

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd.

Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) betekent dat:

 • ten laatste op 10 april 2024 voor het eerste kwartaal
 • ten laatste op 10 juli 2024 voor het tweede kwartaal
 • ten laatste op 10 oktober 2024 voor het derde kwartaal
 • ten laatste op 20 december 2024 voor het vierde kwartaal

Hoe vroeger u vooraf betaalt, hoe hoger uw belastingvoordeel (12 % – 10 % – 8 % – 6 %)

 1. FINANCIERING

U kan uw voorafbetalingen financieren via uw bank, niet alleen om belastingverhoging te vermijden, maar ook om uw financiële middelen te behouden voor bijvoorbeeld investeringen of nieuwe opportuniteiten.

=> Contacteer uw dossierbeheerder voor meer informatie.

(*) Kleine ondernemingen gaan niet meer dan één van de volgende criteria te boven:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
 • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro
 • balanstotaal: 4.500.000 euro
Meer lezen

Verplichtingen i.v.m. dagontvangsten- en/of kasboek

Een dagontvangsten- en/of kasboek bijhouden is verplicht voor bepaalde ondernemingen.

Het is uw verantwoordelijkheid als ondernemer om, indien u onder onderstaande verplichtingen valt, deze boek(en) steeds nauwkeurig en correct in te schrijven en periodiek aan uw accountant te bezorgen. Het niet, foutief of onvolledig bijhouden van deze boek(en), kan leiden tot boetes.

Een kasboek bijhouden is verplicht voor ondernemers die regelmatig met cash werken.

Indien uw onderneming niet voor elke verkoop of geleverde prestatie een factuur opmaakt, moet u alle ontvangsten, waarvoor u dus geen factuur maakt, bijhouden in een dagontvangstenboek.

1.    DAGONTVANGSTENBOEK

Als u contante verkopen hebt, bent u verplicht om een dagontvangstenboek bij te houden. Een contante verkoop is een verkoop zonder factuur dat cash of via bankkaart gebeurt. Het gaat dan in hoofdzaak voor verkopen aan particulieren. Dit boek is niet van toepassing bij verkopen op factuur.

U dient dit boek bij te houden per bedrijfszetel of per vestiging. Als u meerdere vestigingen heeft, dan bent u verplicht om een papieren centralisatieboek bij te houden, waarin u alle inschrijvingen van de verschillende vestigingen centraliseert.

In volgende, uitzonderlijke, gevallen dient u geen dagontvangstenboek bij te houden:

 • U beschikt over een geregistreerd kassasysteem (GKS);
 • U beschikt over een elektronische kassa die voldoet aan de geldende verplichtingen;
 • U een btw-forfait toegepast;
 • U niet btw-plichtig bent, zoals bepaalde vrije en sociale beroepen (artikel 44 van het Btw-Wetboek).

Het dagontvangstenboek is onderworpen aan een aantal regels:

 • U vermeldt uw BTW- of ondernemingsnummer bovenaan elke pagina;
 • Elke dag moet ingevuld zijn, ook wanneer er geen inkomsten zijn. Bij sluitingsdagen kan u een streep trekken;
 • Noteer het totaalbedrag per dag;
 • Zet verkopen van meer dan € 250 op een aparte lijn. Schrijf hier een omschrijving bij van de verkochte goederen (tenzij die omschrijving al op het kasticket vermeld staat);
 • Splits de inschrijvingen volgens het btw-tarief. Als er wordt gebruikgemaakt van een kasregister, is het voldoende om de totalen per btw-tarief over te nemen. Er moet een opsplitsing wordt gemaakt van btw-percentages (ook al is er maar 1 percentage: in dit geval enkel de kolom invullen van het btw-percentage waarvan gebruik wordt gemaakt);
 • Schrijf met iets dat niet uitwisbaar is. (Niet met potlood dus);
 • U mag correcties aanbrengen door middel van schrapping, maar de originele inschrijving moet leesbaar blijven;
 • Zorg ervoor dat de bladen genummerd zijn;
 • Nummer ook alle inschrijvingen;
 • Tel alles maandelijks op en vul de totalen in.

U mag het dagontvangstenboek zowel op papier als digitaal bijhouden. Voor beide vormen gelden dezelfde regels. Het is vanzelfsprekend dat u hiervoor met gespecialiseerde software werkt en niet met een Excel. De gegevens mogen namelijk niet worden aangepast of verwijderd, wat in Excel wel mogelijk is.

Sancties:

Het niet hebben van een dagontvangstenboek of het foutief invullen ervan, wordt bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 tot 5.000 euro per overtreding.

2.    KASBOEK

Het kasboek is een onderdeel van het financieel dagboek. In dit document moet u als ondernemer alle in- en uitgaande kasbewegingen bijhouden (een overzicht van de cash ontvangsten en uitgaven), ongeacht of hiervoor een factuur werd opgesteld, zoals bijvoorbeeld:

 • Een klant of leverancier die een contante betaling doen;
 • Geld dat u uit de kassa neemt om een leverancier te betalen bij een levering van goederen;
 • Geld dat u uit de kassa neemt voor een privébetaling;
 • Geld dat u van uw bankrekening haalt en in de kassa stort;
 • U bent niet verplicht om een kasregister – een echt kassasysteem – te hebben. U mag cash geld gewoon in een kistje bewaren. Een kasregister is wel verplicht wanneer er veel kasbewegingen zijn.

Houd u geen kasboek bij of is deze onvolledig? Dan kan uw boekhouding onvolledig verklaard worden en riskeert u administratieve boetes. Ook is het waarschijnlijk dat de fiscus een grondige doorlichting gaat uitvoeren in de hele boekhouding van uw onderneming.

Per maand, of per kwartaal, moet u het kasboek aan uw dossierbeheerder bezorgen.

3.    Conclusie

Indien u de strikte regelgeving voor het houden van deze boek(en) niet volgt, riskeert u boetes. Het digitaal bijhouden van de verplichte boeken heeft een heel aantal aan voordelen:

 • Het vermindert de foutenlast, en dus de kans op boetes;
 • Tijdsbesparend.

Als vooruitstrevend kantoor raden wij onze klanten aan te werken met de digitale oplossing van  Scrada. De kost hiervoor is 6 euro per maand voor het dagontvangstenboek en 6 euro per maand voor het kasboek. Neem contact op met uw dossierbeheerder indien u hierin interesse hebt.

Meer lezen

De Voeght Consulting stapt mee in de donateurs wandeling

Zaterdag 24/02/2024 werden de medewerkers, en hun gezinnen, van ons accountantskantoor uitgenodigd door Natuurpunt Nete & Aa op de donateurs wandeling. Een geslaagde wandeling doorheen unieke natuur die anders ontoegankelijk is voor het publiek, die we afsloten met een drankje in de gezellige Kasteelhoeve D’ursel!

We zijn zeer trots dat we als lokale ondernemer ons steentje mogen bijdragen aan het bevorderen van natuurbeheer in de Kempen.

Meer lezen

De Voeght Consulting ontvangt Gouden Luca Level 4!

Gouden Luca wordt door Exact Online uitgereikt aan accountantskantoren als een erkenning voor hun proactieve, digitale werkwijze en samenwerking met klanten.

De Gouden Luca bestaat uit vier verschillende niveaus (van level 1 tot en met level 4). Enkele jaren geleden mochten we de level 1 ontvangen. In 2022 hebben we een versnelling hoger geschakeld in het digitaliseren van onze werkwijze en sloegen we level 2 over om direct een level 3 in ontvangst te nemen. En eind 2023 mochten we de hoogste level, namelijk 4, ontvangen. 

We zijn zeer vereerd dat met deze erkenning van Exact Online. Het is vooral een pluim voor ons volledige team voor hun inzet om onze werking te digitaliseren om zo (1) de werkdruk te verlagen voor onze medewerkers en (2) korter op de bal te kunnen spelen voor onze klanten.

Meer informatie over de award ‘Gouden Luca’ kan u terugvinden op de website van Exact: Exact lanceert De Gouden Luca | Exact

Meer lezen

Testimonial FID-Manager

Bij De Voeght Consulting streven we ernaar onze werking te moderniseren, automatiseren en te digitaliseren. Door een paar jaar geleden de keuze gemaakt te hebben voor performante online boekhoudpakketten zoals Exact Online en Octopus, hebben we al een hele weg afgelegd richting real-time accounting. Recent hebben we van Exact Online nog een Gouden Luca mogen ontvangen als erkenning voor het digitaliseren van de boekhouding van onze klanten. Het digitaliseren brengt tal van voordelen met zich mee, waardoor we ons doel van het bieden van een gedegen prijs-kwaliteitsverhouding kunnen waarmaken.

Het gebruik van FID-Manager als beheersysteem om de gegevens van onze klanten te centraliseren en het takenbeheer van ons kantoor te optimaliseren kadert hierin. FID-Manager vroeg ons om een testimonial. We gingen hier graag op in. Aan het woord, onze bestuurder Steven De Voeght en onthaalassistente Darah Bertels.

 
 
Meer lezen

De Voeght Consulting ondersteunt quizavond Danscenter Time Out

Zaterdagavond 27 maart 2023 vond de succesvolle quizavond van Danscenter Time Out in Herentals plaats met meer dan 110 enthousiaste deelnemers. Met een prijzentafel van Domo Electro en de ondersteuning van De Voeght Consulting konden quizmaster Gert Cornelis & team een verdiende pluim op hun quizhoed steken.

Lees er meer over op NNieuws: Succesvolle quizavond in Danscenter Time Out : meer dan 110 enthousiaste deelnemers | NNieuws

Meer lezen

De Voeght Consulting neemt Gouden Luca van Exact Online in ontvangst

 

In naam van het ganse team van De Voeght Consulting mochten Steven De Voeght en Luc De Voeght een Gouden Luca van Exact in ontvangst nemen als erkenning voor de digitalisering van de boekhouding van onze klanten.
“De Gouden Luca is dé onderscheiding voor accountantskantoren die Exact Online aanraden voor online boekhouden. Als echte partner help jij je klanten om hun financiële doelen te realiseren. De juiste boekhoudsoftware vormt daarvoor het fundament en is daarom heel belangrijk voor ondernemers. Dat vinden wij ook! Daarom belonen we jouw kantoor in december misschien wel met een Gouden Luca.”
Geert Grauls

 

 

Meer lezen

Luc De Voeght ontvangt gouden ereteken Laureaat van de Arbeid, Meester in het beroep

Als bekroning voor een geslaagde carrière van 4 decennia in boekhouding en fiscaliteit mocht onze oprichter Luc De Voeght zaterdag 10/12/22 het gouden ereteken Laureaat van de Arbeid, Meester in het beroep, van het IRET – KIEA in ontvangst nemen.

Hij was in bijzonder gezelschap met voormalig voorzitster BIBF-IPCF Veerle Sleeuwagen en boekhoudexpert Patrick Valckx.

Voor meer info: Gouden eretekens ‘Laureaat van de arbeid’ voor 2 bekende ondernemers uit Grobbendonk | NNieuws

Op 26/03/2023 werd Luc ontvangen op het gemeentehuis door federaal parlementslid en burgemeester Marianne Verhaert die namens het Koningshuis de oorkonde van het Gouden Ereteken Laureaat van de Arbeid uitreikte: “Deze gouden eretekens hebben als doel hulde te brengen aan de personen die ze ontvangen, maar ze zijn ook een teken dat de onderneming van het wederzijds respect een centrale waarde in hun bedrijfscultuur wil maken.”

Voor meer info: https://nnieuws.be/artikel/luc-de-voeght-ontvangt-gouden-ereteken-laureaat-van-de-arbeid-respect-centrale-waarde

Meer lezen

Eerste editie congres ITAA groot succes

 

Op 10 november 2022 hield ons beroepsinstituut, het ITAA  (Institute for Tax Advisors and Accountants), haar allereerste congres. Onder de 2100 aanwezigen vertegenwoordigde Steven De Voeght ons accountantskantoor De Voeght Consulting.

Op het programma stonden verschillende conferenties over de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van accountants. Naast conferenties, waren ook talloze softwareontwikkelaars en partners aanwezig.

Meer lezen